15.9.08

sylw da, emma reese


...er 'mod i'n ffaelu cofio'r olygfa ras geir yn alice.
(gw. y post blaenorol)

4 comments:

Emma Reese said...

Dwyt ti ddim yn cofio pan oedd Alice yn cerdded i lawr y lôn yn y goedwig ....? ˆˆ

asuka said...

o ie, yn cerdded gyda'r carw bach - a dyna'r indycars heibio yn sydyn. rhaid ifi ailddarllen y llyfrau 'na.

Szczeb said...

hei, 'suk, sut wyt ti? rwyt ti'n dawel iawn y ddyddiau 'ma.

asuka said...

rown i trio cael hoe fach!
ond nawr bo fi ar ddihun, mam a man ifi sgrifennu blogiad! (^_-)