13.6.08

llysiau danjerus!

mae'r byd yn mynd yn lle peryglus i ni yn america sy'n gwrthod cig - sbigoglys gwenwyn flwyddyn a hanner yn ôl, tomatos gwenwyn wythnos hon... gobeithiwn na ffeindian nhw salmonella mewn morningstar farms grillers prime veggie burgers, neu bydd rhaid i fi a 'mhriod newid ein deiet o ddifri'. ^^

2 comments:

Linda said...

Wedi cael yr hanes am y tomatos yma hefyd. Bydd yn rhaid i mi edrych am rai lleol !

asuka said...

ie, dyna'r syniad gorau am y tro - smo nhw'n gwybod eto o ble mae'r rhai doji'n dod ydyn nhw?