22.12.08

annwyl s4car ran y tramorwyr i gyd sy ddim yn gallu gwylio eu s4c dros y we mwyach...
nadolig llawen,
asuka.

11 comments:

Linda said...

Ha ! Da iawn ....gobeithio y bydd S4C yn gwrando ;)

Szczeb said...

Suk 4 Carey

asuka said...

^_^
(ond a bod o ddifri', oes 'na unrhyw un sy ddim yn dwlu ar mariah carey?)

Szczeb said...

hei - os helpiff hi ni i wylio S4C eto mi bryna' i ei recordiau i gyd!

Fel y dywedodd hi ei hunan, "There's got to be a way".

M A R I A H C A R E Y
=
A, CYMERA HI AR!

Szczeb said...

IE, A RHACA RYM!

Linda said...

Dal i ddisgwyl S4C !!!!!

Szczeb said...

Mewn undod mae nerth (maen nhw'n dweud) - rhaid i ni greu mudiad.

Szczeb said...

Am wn i, y lle mwyaf amlwga ar y we sy'n dod â Chymry America at ei gilydd yw Americymru.ning.com. Wn i ddim faint yn gwmwys o siaradwyr Cymraeg sy'n mynychu'r safle (mae 'na rai, heb os, er bod y rhan fwyaf yn Saesneg), ond efallai taw fan'na fyddai'r lle i ddechrau ceisio cefnogaeth am ymgyrch i newid meddwl S4C. Neu efallai (hefyd) y dylem i gyd ddechrau blogio am y peth. Os oedd digon o gefnogaeth, gallwn, mae'n siwr, gael sylw'r wasg yng Nghymru (gallwn gymryd camau i sicrhau hynny).

Simon Dyda said...

蜘蛛巣城

;)

Noriko said...

こんにちは、アスカさん.
I'm Aimaru(Noriko).
Do you remember me?
I've started new blog.
I posted about 千と千尋の神隠し.
But,,,Japanese text only(^_^;)

Simon Dyda said...

Hei Asuka, ces i'r tweet manga 'ma ar twitter:

manga minutes

Hwyl!