17.5.08

gobeithio am susan

collais i doctor who wythnos diwetha' trwy fod yn y theatr, ac roedd arna' i gryn awydd clywed adrodd y stori gan fy ffrindiau yn y tŷ wedyn - yn arbennig wrth 'mod i 'di gweld hysbyseb ar gyfer y bennod, a ddangosodd y doctor yn syllu ar ferch ifanc ac yn gweud: "she's my daughter." !!!???
rwyf fi'n ffan o'r cymeriad susan, wyres i'r doctor yn y gyfres gyntaf oll, a gobeithio'n wir rown i y byddai'r ferch newydd 'ma'n fam neu fodryb i susan annwyl! ond na, dim byd mor ddiddorol mae'n ymddangos. 6_6

2 comments:

Anonymous said...

Os ti'n colli'r Doctor gelli di ei wylio ar BBC iPlayer (am saith diwrnod wedyn) neu ar alluc.org

asuka said...

diolch iti am y wybodaeth - dyna drysor yw'r wefan 'na alluc.org! galla' i weld y bydda' i'n mynd 'nôl yna'n amal!