27.5.08

peter wynn thomas is fun

nid llyfr newydd heini gruffudd i ddysgwyr mo hwn, ond gêm a ddyfeisiais i wrth gerdded i'r llyfrgell bore 'ma. rwy'n darllen gramadeg cymraeg PWT ers sbel erbyn hyn - ac er fod e'n ddiddorol dros ben mae'n od pa mor aml y byddi di'n edrych am rywbeth penodol ynddo fe a fydd e ddim yna.

dyma 'ngêm i felly: creu brawddegau sy'n cynnwys cymaint o'r pwyntiau gramadegol 'ma â phosibl. 'sai gramadeg PWT yn robot, dyma'r brawddegau a barai i'r stêm ddod mas o'i ddau glust, y cwestiynau a wnelai iddo sgrechian "does not compute!" a ffrwydro. cŵl.

dyma'r enghraifft a luniais i bore 'ma:

  • Efallai taw y tro cyntaf imi chwarae mah jong oedd e, ac rwy'n cofio bod y rheolau mor anodd eu dilyn nes imi dwyllo heb sylweddoli drwy gymryd rhagorach ddarn.
patrymau yma rwy'n ffaelu eu ffeindio yn PWT:
  • efallai + cymal enwol
  • y tro cyntaf + imi + berfenw
  • anodd + ei/eu + berfenw
  • mor... nes...
  • drwy + berfenw (pan fydd yn disgrifio "dull")
ond pwy a ŵyr - efallai bod nhw i gyd yn fan'na wedi'r cwbwl. rwy heb bennu'r llyfr 'to!

2 comments:

Anonymous said...

Un o fy hoff lyfrau innau ydy Gramadeg y Gymraeg PWT :)

asuka said...

fi hefyd - waeth pa mor "drist" mae hyn'na'n swnio!