8.8.08

ymlaen kiki!

penderfynodd fy mhriod ymlacio ar ôl ein te mawr neithiwr drwy wylio ffilm - ac er gwaetha'r ffaith bod 'na bethau eraill rown i i fod i fod yn eu gwneud, rhaid cyfaddef i finnau weld rhywfaint o'r ffilm hefyd drwy gil fy llygad! majo-no takkyuubin miyazaki (kiki's delivery service, 1989) oedd y dvd, a thra 'mod i 'di ei gwylio ugeiniau o weithiau o'r blaen mae'n debyg, fe'm trawyd o'r newydd gan pa mor wych o ffilm yw kiki - ac yn benodol gan pa mor hardd ydyw.

mae 'na sawl peth sy'n arbennig am y ffilm hon (a elli di enwi'r un cartŵn plant arall sy'n cymryd iselder yn destun?), ond mae lliwiau a chysodiadau miyazaki yn cyfrannu cymaint. rwy'n hoff iawn o'r llun uchod, a gwnaiff e'r tro nawr, ond rhaid ifi gael rhywbeth o olygfa derfynol y ffilm hefyd i'w osod yma er mwyn dangos beth yn union sy gennyf mewn golwg, am a wn i. does dim byd gan miyazaki sy'n f'atgoffa i'n fwy o waith "hergé", awdur tintin.

*cwestiwn ynglŷn â'r iaith:
• fe'm trawyd gan pa mor wych o ffilm yw kiki.
ydy hyn yn gywir? rwy'n gofyn achos mae'n edrych fel cwestiwn anuniongyrchol o ran cystrawen, on'd yw e? ond nid y cwestiwn "hmm. pa mor wych o ffilm yw hi tybed?" a drawodd fi wrth gwrs ond yr ebychiad "mae kiki mor wych o ffilm!"

10 comments:

Szczeb said...

Am a wela' i, does dim llawer o ffilmiau Miyazaki ar gael yma yn llyfrgell y brifysgol - rwy'n gweld "Howl’s moving castle = Hauru no ugoku shiro" a hefyd "Lupin the III. The castle of Cagliostro" ond dyna ni. Ydy'r rhain yn werth eu benthyg?

O ran y cwestiwn ynghylch fe'm trawyd gan pa mor wych o ffilm oedd hi"; yn y bôn, y peth pwysicaf i'w wneud yw cael gwared â'r "gan", er mwyn cael y strwythr: "fe'm trawyd pa mor X yw Y"

Wedi gwneud hynny dydw i ddim yn credu fod 'na le i ddweud fod lot fawr o'i le ar y frawddeg o gwbl, ar wahân i ystyriaethau mwy esthetig.

Fel mae hi. mae'n frawddeg sy'n llawn pwyslais ac efallai yn dipyn o "forfil gwlanog" na fyddet ti mo'yn ei defnyddio bob tro... ond hei!

Szczeb said...

Hei, 'Suk!

wyt ti wedi gweld y gêm 'Mabinogi'. Mae'n edrych imi ei bod hi wedi benthyg mwy o fyd yr anime nag o fyd Rhiannon a Phwyll...

asuka said...

ixnay ar howl, wedwn i. mae castell cagliostro yn llawer o hwyl - gwerth ei gwylio bendant - ond sa' i'n siwr ife fe yw'r cyflwyniad gorau i waith miyazaki 'chwaith. 'swn i'n dechrau gyda rhywbeth o ganol ei yrfa. totoro a kiki yw goreuon y boi - rwy wir yn credu hynny er y bydd rhys yn siwr o anghytuno. gwna' i hala ychydig o bethau atat ti, szczeb, ar ôl ymgartrefi yn oberlin i roi blas iti - rhywbeth i'w wylio yn yr holl amser sbâr sy 'da ti ar hyn o bryd! ^^

diolch iti cymaint am y cymorth ieithyddol!
i) dim "gan." diddorol. anodd gwybod pryd mae iwsio arddodiad a phryd mae cael gwared arno mae'n debyg. allai rhywun fy holi i ynghylch pa mor dda yw'r ffilm? gelwn i sgrifennu darn ar pa mor dda yw hi? ydy sut frawddegau'n bosibl ond ansafonol?
ii) a diolch am egluro ynghylch "pa mor" yn y cyd-destun 'na. mae'n dal yn rhyfedd gen i fod defntdd ar air cwestiwn (sef "pa") mewn cystrawen sy ddim yn holiadol. rwy'n ffaelu meddwl am enghraifft tebyg arall yn gymraeg ar wahân i "pwy bynnag" a "beth bynnag." (mae 'na ran amheus o fy meddwl y byddai'n well 'da fe weud rhywbeth fel "fe'm trawyd gan wyched kiki" yn lle "pa mor"!)

asuka said...

on'd yw'r gêm 'na'n edrych yn ddifyr! llawer gwell na'r gwreiddiol mae'n debyg.

Emma Reese said...

"Ychydig o wybodaeth" i szczeb: mi faswn i'n dweud mai tua hanner can mlynedd yn ôl yn ngwledig Japan ydy cefndir Totoro. Mae gan bawb liniaduron a ffônau symudol bellach.

Pan ôn i'n blentyn, doedd gan y teulu ddim ffôn. Roedden ni'n arfer mynd i'n tyˆdrws nesa i wneud galwadau ffôn fel Satsuki yn y ffilm.

Emma Reese said...
This comment has been removed by the author.
Szczeb said...

reit, te - rwy'n mynd i wylio "My Neighbo(u)r Totoro" -

rhyfedd o fyd... mae pob math o bethau gan Miyazaki bellach yn ymddangos ar gatalog y llyfrgell (rhyw 11 o ffilmiau) ... caf Miyazaki-ffest go iawn!!!

Suuk!

ti'n gadael yfory - pob hwyl ar dy daith
mi gariwn ymlaen, ymlaen gyda'r gwaith
o fod yn fawr, yn feddw, yn wallgo' ac yn wych!!

(eto, mi fyddi 'no^l, ond byddi!)

Go n-eiri an bothar leat!!

Szczeb said...

gyda llaw, beth yw ystyr "ixnay"?

(cyd-destun: "ixnay ar howl wedwn i" 11/8/09

asuka said...

sori szczeb, lladin y moch ("nix").

Szczeb said...

aha'ei - eallafdei awrnei! (ar ôl bod ar Icipediawei)

wyt ti'n gyfarwydd â chân Mim Twm Llai, "Wbancrw"?

ancâ yfangy ediwe ifennuysgri ewnme urfffu ebygde.

(sef system eithaf tebyg)